Aktualności

Zielone światło dla Estrów Specjalnych w Grupie Azoty ZAK S.A.

12.05.2016
2_e

10 maja, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A., podjęto pierwsze uchwały dotyczące projektu inwestycyjnego Estry Specjalne I. .

W ramach decyzji udzielono zgód na nabycie składników aktywów trwałych, niezbędnych do realizacji zadania. Kluczowym efektem projektu będzie budowa instalacji do produkcji nieftalanowych estrów specjalnych o wydajności 10 tys. t/rok. Dla Spółki oznacza to wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i produktów. Estry specjalne stanowią dodatki wzbogacające produkt bazowy. W przypadku Grupy Azoty ZAK S.A. jest to Oxoviflex®, plastyfikator nieftalanowy o uniwersalnych właściwościach. Zaoferowanie klientom Segmentu OXO dodatkowo wachlarza produktów o specyficznych zastosowaniach pozwoli wzmocnić konkurencyjność Spółki.

 

Projekt wpisuje się w innowacyjne podejście do działalności firmy. Budowa instalacji do produkcji estrów specjalnych pozwoli Grupie Azoty ZAK S.A. na bieżąco reagować na zróżnicowane potrzeby rynku oraz nieustannie poszerzać portfolio o produkty pożądane przez odbiorców. Główną wartością projektu jest możliwość wypełniania nisz rynkowych – tłumaczy Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

 

Budowa instalacji estrów specjalnych to element Programu Estry Specjalne (PES). Program obejmuje dodatkowo powstanie laboratorium aplikacyjnego, instalacji doświadczalnej estrów nieftalanowych oraz poprawienie własności plastyfikatora Oxoviflex®, produkowanego od 2015 r. w Grupie Azoty ZAK S.A.