Blog

Kłopoty trzech ftalanów DEP, DIBP, DBP

15.09.2015
Different laboratory glassware with color liquid

Different laboratory glassware with color liquid and with reflection isolated on white

W ostatnich dniach w środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o wynikach badań przeprowadzonym przez pracowników Uniwersytetu w Pekinie dotyczących wpływu niektórych plastyfikatorów ftalanowych na ryzyko poronienia u kobiet. W badaniach skupiono się tylko na trzech rodzajach plastyfikatorów (DEP, DIBP i DBP). W wielu raportach z badań błędnie obarczano winą wszystkie ftalany za problemy zdrowotne, które one nie zawsze powodują.

W ostatnich dniach w środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o wynikach badań przeprowadzonym przez pracowników Uniwersytetu w Pekinie dotyczących wpływu niektórych plastyfikatorów ftalanowych na ryzyko poronienia u kobiet. W badaniach skupiono się tylko na trzech rodzajach plastyfikatorów (DEP, DIBP i DBP). W wielu raportach z badań błędnie obarczano winą wszystkie ftalany za problemy zdrowotne, które one nie zawsze powodują.

Europejska Rada Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI), która zobowiązała się do bezpiecznego i zrównoważonego stosowania plastyfikatorów, wyraziła zaniepokojenie tego typu publikacjami, które w sposób uogólniony podają informacje na temat stosowanych plastyfikatorów. W ten sposób wywołują niepotrzebny niepokój konsumentów, a także wyświadczają niedźwiedzią przysługę dla przemysłu i innych zainteresowanych stron, którzy pracują, aby zapewnić bezpieczne stosowanie plastyfikatorów.

Plastyfikatory stanowią bardzo dużą liczbę substancji, charakteryzujące się własnym specyficznym składem, efektem działania oraz zastosowaniem jak i statusem prawnym. Tak jak każdy inny związek chemicznych w Europie, trzy wspomniane wyżej plastyfikatory ftalanowe zostały poddane badaniu w ramach regulacji REACH UE chemikaliów, który umożliwia ich zastosowanie w konkretnych aplikacjach  na ściśle określonych warunkach. Ponadto DIBP został stopniowo wycofany z rynku europejskiego od dnia 21 lutego 2015 r.

Ponadto chińskie badania sugerują tylko związek między wyższym stężeniem tylko tych trzech metabolitów ftalanów (DEP, DIBP, DBP) i ich wpływu na ryzyko poronienia. Autorzy przyznają, że problem wymaga dalszych badań, dlatego naukowo nie zostało jeszcze stwierdzone, że te trzy ftalany mogą powodować zwiększone ryzyko poronienia.

„ECPI w pełni popiera zdecydowane podejście do nauki oparte, na zasadzie wiodącej regulacji chemicznej i komunikacji”, powiedział kierownik ECPI. „Elastyczne wyroby wykonane z PVC zawierające w swym składzie plastyfikatory i nie powinny wpływać negatywnie na organizmy żywe a i powinny przynosić korzyści użytkownikom, w tym także dla zrównoważonego rozwoju stanowiąc istotny element dla innowacji technologicznych.” W informacjach podawanych przez środki masowego przekazu najważniejsze są faktyczne wyniki badań potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania dla konsumentów. Sianie paniki przez media, podające niesprawdzone dane stwarza tylko nieuzasadnione obawy u konsumentów „stwierdził kierownik ECPI  Stéphane Content.

Rada Europejska Plastyfikatorów i Półproduktów (ECPI) ma siedzibę w Brukseli i zrzesza siedem spółek uczestniczących w produkcji plastyfikatorów. Głównym celem ECPI jest podawania zainteresowanym stronom jasnych i zwięzłych informacji, wspieranych przez szeroko zakrojone badania naukowe, potwierdzające, że badane zmiękczacze można bezpiecznie stosować. Ponadto ECPI regularnie prowadzi własne badania i utrzymuje stały kontakt z firmami produkcyjnymi, które wykorzystują plastyfikatory w produkcji takich przedmiotów codziennego użytku jak materiałów medycznych, podłogi, tapety, materiały piśmienne i kable elektryczne.

Kategorie: