Ftalany nie są wypłukiwane z pcw do środowiska naturalnego, powietrza,wody, gleby

FAKT: Ftalany nie są wypłukiwane z PCW do środowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby)

 

Ftalany nie są wypłukiwane z PCW do środowiska naturalnegoSą one związane są fizycznie z matrycą PCW, co uniemożliwia ich wypłukiwanie z produktów wykonanych z plastyfikowanego PCW. To samo tyczy się migracji z wolnych cząstek (pyłu) tworzywa.

 

Uwolnienie ftalanów z tworzywa może nastąpić w przypadku oddziaływania na tworzywo bardzo wysokiej temperatury lub poprzez jego kontakt z rozpuszczalnikami. Niewielkie ilości ftalanów, które mogą przedostać się do środowiska, ulegają biodegradacji i nie akumulują się w nim, ani też w żywych organizmach.