Aktualności

Tereftalan bis(2-etyloheksylu) – nowy nieftalanowy plastyfikator w ofercie ZAK S.A.

21.03.2012
nowy-produkt-zak-tereftalan-bis-2-etyloheksylu-DEHT-CAS-No-6422-86-2

Nieftalanowa alternatywa

W październiku 2011 roku pierwsze partie wytwarzanego przez Jednostkę Biznesową Oxoplast nowego „nieftalanowego” plastyfikatora PWC zostały wprowadza na rynek, co stanowi początek projektu zmierzającego do uruchomienia masowej produkcji alternatywnego plastyfikatora w stosunku do wytwarzanych obecnie.

 

Tereftalan bis(2-etyloheksylu) – stanowi produkt, który jest odpowiedzią na szeroko zakrojoną akcję dążącą do wyeliminowania stosowania obecnie produkowanych plastyfikatorów ftalanowych w takich obszarach, w których te plastyfikatory są podejrzane o niekorzystny wpływ na organizm ludzki lub środowisko. Tereftalan posiada pełny zestaw badań toksykologicznych dowodzących, że jest produktem o zupełnie innych właściwościach toksykologicznych – nie stwarza zagrożenia zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi.

 

Tereftalan bis(2-etyloheksylu) – ze względu na swoje parametry użytkowe, praktycznie wpasowuje się w charakterystyczne zastosowania obecnie zarezerwowane dla produkowanych masowo plastyfikatorów – DINP jak i DEHP (ftalan dwuoktylu wytwarzany w ZAK). Szeroka gama zastosowań od produkcji wykładzin podłogowych i ściennych, poprzez zabawki dla dzieci oraz przemysł kablarski i motoryzacyjny plasuje tereftalan wśród plastyfikatorów uniwersalnych o potencjale do zastosowań masowych. Należy jednak podkreślić, że oprócz wszechstronności zastosowań szereg parametrów fizykochemicznych jak wyższych stabilność termiczna i rezystywność wyróżnia go z pośród innych plastyfikatorów i jest podstawą do wykorzystania w aplikacjach specjalistycznych (brak konieczności stosowania uniepalniaczy oraz bardzo dobra izolacyjność dla wysokich napięć).

 

 

W ofercie ZAK tereftalan bis(2-etyloheksylu) będzie występował pod nazwą Oxoplast® OT

 

 

Tereftalan bis(2-etyloheksylu) powinien zatem istotnie wpłynąć na poprawę pozycji konkurencyjnej ZAK S.A. oraz stać się ekonomicznie korzystną alternatywą dla dostępnych na rynku plastyfikatorów, nie wytwarzanych do tej pory w ZAK S.A.

 

Plastyfikatory wytwarzane w ZAK S.A.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą plastyfikatorów wytwarzanych w ZAK S.A.